Prijem u Gradsku vijećnicu,10.10.2013.

Prijem članica PK BALANS u Gradsku vijećnicu Grada Sveta Nedelja dana, 10.10.2013. u 13h.